mọi người học nhé
9 bước nè
http://www.youtube.com/watch?v=tgmiLngjLuw
18 bước nè
http://www.youtube.com/watch?v=V_b63...eature=related
còn đây là 32 bước. em chỉ hướng dẫn mọi người tập 16 bước đầu tiên thui vì em thấy 16 bước sau ko hay. mọi người có thể học 16 hoặc 32 bước tùy ý
http://www.youtube.com/watch?v=1yOBn...eature=related